Okolica - Zabytki i przyroda

okolice.jpg

Gmina leży na Pojezierzu Drawskim. Przez zachodnie i południowe obrzeża gminy przepływają rzeki Rega i jej dopływ, Stara Rega dostępne dla turystyki kajakowej. We wschodniej części gminy został wytyczony zielony szlak turystyczny. Ponadto we wsi Słonowice można obejrzeć dwa zabytki m.in kościół z murem pruskim, a także zabytkową dzwonnicę.

Informacje zaczerpnięte z wikipedii na temat gminy Brzeżno.
Agroturystyka nad Starą Regą

Search